Breaking News
Home / Ahmet PINAR Yazıları

Ahmet PINAR Yazıları

Ahmet PINAR’ın Köşe Yazıları

Temmuz, 2023

 • 8 Temmuz

  CUMHURİYET COŞKUSU

  Türkiye Cumhuriyeti; özellikle son on yıldır sinsi sinsi sessiz ve derinden gelen silahsız bir işgal ile karşı karşıyadır.         Toplumun bir bölümü gaflet uykusuna yatmış bir kısmı uyuşturulmuş bir durumdadır, bir kısmı ise yabancılarla iş birliği ederek halkı soyuyor.         Toplum neyin doğru neyin doğru neyin yanlış olduğunu algılayamıyor. Sanki …

 • 8 Temmuz

  ALIŞTIRA ALIŞTIRA

  Türkiye’ nin günde mi son on yıllık süreçte ki kadar;  Toplumu şok eden baskı altına alan korkutan yarın ne olacak endişeşi yaratan komple teorileri ile karşılaşmamıştır.         Toplum: ” soğuk suya bırakılan kurbağanın alıştıra alıştıra kaynama noktasına ulaştığı zamana kadar hiç bir şeyin farkında almadığı deneyde ki” gibi.         Toplum; …

 • 8 Temmuz

  BİTMEYEN OYUN

  Ülkem : 60 yıldır kayalara bindirilmiş   her yanından su alan bir gemi gibi batmakta. Toplumu yöneten basiretsiz siyasetciler bireysel çıkarlarını ülke ve millet çıkarlarının üstünde tuttular. Bu toplum; Kahraman maraş, Sivas, Çorum ve 1 Mayıs Taksim katliamlarını yaşadı. faili meçhul cinayetleri yaşadı. Darbe dönemlerini yaşadı. Ayrıca sağ- sol, laik- antilaik, …

 • 8 Temmuz

  TERCİH SİZİN

  Türkiye cumhuriyeti’ nin 12 Haziran 2011 seçimlerine gider genel durumuna bir bakalım. Devletin idare şekli, üniter yapısı ve bağımsızlığı ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. Ülkemizin; siyasi, etnik dinsel, kültürel ve ekonomik yapısı kamplaşmaya ayrışmaya ve çöküşe doğru hızla sürüklenmektedir. Ülkeyi yönetenler; bu tükenişe şahsi hırsları, makam ve çıkarları uğruna kayıtsız kalmaktadır. …

 • 8 Temmuz

  SESSİZ ÇIĞLIK

  Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları emperyalizme karşı kurtuluş savaşını verdi. Bu bağımsızlık savaşı mazlum uluslara örnek oldu. Bu onurlu mücadelenin sonunda Osmanlı kullerinden cumhuriyeti kurdular. Bu Cumhuriyet; Ümmetcilik yerine ulusculuğu, kulluk yerine yurttaşlığı, kişi iktidarı yerine, halk iktidarını, bağnazlık yerine çağdaşlığı ön gören bir rejimin adıdır. Daha sonra bu rejim …

 • 8 Temmuz

  SOR BE HALKIM

  ABD’nin ve Sovyetler birliğinin oluşturduğu iki kutuplu dünya yani soğuk savaş süreci, Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra çok kutuplu dünyaya dönüştü.             Emperyalist güçler ve onun işbirlikçileri Ortadoğu da ki ve Kafkaslarda ki enerji kaynaklarına sahip olmak için; çeşitli senaryolar üretmeye başladılar. Türkiye’nin jeopolitik konumunu bilen bu güçler, ülkemizi amaçlarına uygun …

 • 8 Temmuz

  SUSTUK SUSTURULDUK

  Bugun Türkiye emperyalizmin sömürü ağına yakalanmış durumundadır.Tarihinin en kritik ve tehlikeli sürecinden geçmektedir. Ülke ; Siyasi , ekonomik , etnik , dinsel ve kültürel çözülme sürecine girmiştir. Toplumun büyük çoğunluğu kurbanın kendisinin olduğundan habersiz , ülkede olup bitenleri bir filmin sessiz izleyicileri gibi izlemektedirler. Halk ; Ülke ve ulus çıkarlarının …

 • 8 Temmuz

  ULUSAL BİLİNCİN YOK OLUŞU

  Türkiye’yi 1950’den günümüze kadar yönetenler siyaseti hizmet etme aracı olarak değil, uyutma aracı olarak kullandılar. Onlar için birey hiç, millet yük, devlet yolunacak kaz idi. Cumhuriyet rejiminin getirdiği devrimlerin toplumda travma yarattığını iddia ettiler. Daha ileri giderek yolsuzluklarını ve namussuzluklarını örtmek için ‘DarülHarp’ süreci yaşadıklarını söyleyerek inanç sömürüsü yaptılar. Yaşanan …

 • 8 Temmuz

  KELKİT VADİSİNİN GELECEĞİ

  Yeşilırmak  ve Kelkit akarsuları üzerinde yüzlerce Hidro Elektrik Santralleri kurulmaktadır. Kurulan bu santrallerin Amasya’dan Koyulhisar’a kadar yerleşim birimlerine uzun vadede vereceği zararları iyi analiz edebilmek için sorunun çevresel , ekonomik , hukuki ve küresel boyutlarına bakmak gerekir. Anayasa – Madde 55 : ‘’ çevreyi korumak devletin görevidir.Sağlıklı bir çevrede yaşamak …

 • 8 Temmuz

  ZOR GÜNLER

  Yazı yazmak istemiyordum.Çünkü son bir aydır zor günler geçiriyordum . Buna rağmen duygularımı sizlerle paylaşarak biraz olsun rahatlamak istedim.           Seçimlere birkaç gün kala meslektaşım arkadaşım emekli öğretmen Ali Ünay’ı  kaybettim.O sendikal mücadelenin yiğit,gözü kara bir neferi idi .Onunla otuz yıl sendikal mücadelenin çeşitli aşamalarında kader birliği ettik.Onun ölümü beni …